Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2021. 03. 25.-től

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MIPA-COLOR Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.mipacolor.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.mipacolor.hu weboldalon keresztül történik.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mipacolor.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: MIPA-COLOR Webáruház) keresztül a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A MIPA-COLOR Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

 

1.2. A MIPA-COLOR Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A MIPA-COLOR Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek vagy köthetőek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vásárlót tájékoztatja a megrendelése adatairól (termék megnevezése, vételára, a rendelt mennyiség, a választott fizetési mód). A megrendelés leadását követően a szerződés a megrendelt termék szállításra történő leadásáig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre a mipa@mipacolor.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben van lehetőség.

 

A MIPA-COLOR Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a MIPA-COLOR Online áruházban leadott vásárlói megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

 

1.5. Ügyfélszolgálat: MIPA-COLOR Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 8000 Székesfehérvár, Szüret u. 2.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9.00-16.00)

Telefon: +3620 399 0316

Internet cím: www.mipacolor.hu

E-mail: mipa@mipacolor.hu

 

1.6. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló

2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 

 

2. Regisztráció – ÁSZF és egyéb nyilatkozatok elfogadása

 

 

2.1. A Vásárló regisztráció mellett és regisztráció nélkül is rendelhet terméket a Szolgáltatótól.

 

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

 

A Vásárló a Weboldalon történő akár regisztráció melletti akár regisztráció nélküli rendelésének leadásával automatikusan kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató a közölt adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 

3. Megrendelés

 

3.1. A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. Amennyiben a MIPA-COLOR Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

 

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, azaz bruttó összeg. A vételár forint pénznemben kerül megjelölésre. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a MIPA-COLOR Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el weboldalán keresztül, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.6. Megrendelés feladására a Szolgáltató áruházában a „Kosárba teszem” felirat használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról visszalépve a Vásárló ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Pénztár” összegző oldalon található „Megrendelés elküldése” feliratra kattintással kerül sor. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” feliratra rákattintott, akkor ezzel megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű vételi ajánlatnak minősül.

 

3.7. A Szolgáltató az adatbeviteli hibák („félrekattintások”) szerződéses nyilatkozat elküldését (ami vételár fizetési kötelezettséggel járó, kötelező érvényű vételi ajánlatnak a „Megrendelés elküldése” feliratra történő kattintásával valósul meg) megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

 

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a MIPA-COLOR Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, annak leadásáig bármikor javítani tudja. A MIPA-COLOR Webáruház „Kezdőlap”-ján – a termékkereső használatával – megtörténhet a megvásárolni kívánt termék kiválasztása, majd a „Kosárba teszem” gombra kattintással bekerül a kiválasztott termék a Vásárló virtuális bevásárló kosarába. A „Kosár” gombra kattintva ellenőrizhető a megvásárolni kívánt termékek neve, darabszáma, egységára, a tétel részösszege és a teljes kosár részösszege, a szállítási költség és a fizetendő összeg. A ”Kosár” bármely tétele törölhető az „x” jelölésre kattintással, innen a termékkeresőbe is vissza lehet lépni újabb termékek kosárba helyezése céljából, és a kosár tartalma frissíthető, az aktuális állapot rögzítése céljából. A „Kosár” oldalról lehet továbblépni a „Pénztár” oldalra, ahol a számlázási, szállítási adatok megadására, a fizetési mód kiválasztására és az esetleges megjegyzések feltüntetésére kerül sor. Az oldal összegzi a megrendelés tartalmát, így az esetleges elütés könnyen beazonosítható.

 

A weboldalon tehát a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a Vásárló által megjelölt számlázási és szállítási adatok, a Fizetési mód beállítása, a megvásárolni kívánt termékek megnevezése, darabszáma, részösszege, amelyek rendre módosíthatóak. A „Pénztár” oldalról vissza lehet lépni a „Kosár” oldalra, ahol módosítható a megrendelés tartalma, a mennyiségek változtathatóak, az egyes tételek önállóan törölhetőek, erről az oldalról pedig a „Kezdőlap”-ra, a termékkeresőbe lehet visszalépni, ahol további termékek kosárba helyezésére nyílik lehetőség. Rögzíthető tehát, hogy Vásárló a „Megrendelés elküldése” feliratra történő kattintásig folyamatosan azonosíthatja és javíthatja, módosíthatja megrendelése valamennyi tételét, adatát.

 

3.8. Szolgáltató köteles a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, melyben a Vásárlót tájékoztatja a megrendelése adatairól (termék megnevezése, vételára, a rendelt mennyiség, a választott fizetési mód). Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

A 48 órás visszaigazolási határidőbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint az államilag elismert munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

 

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A Szolgáltató a megrendelt terméket szállítmányozó cég (GLS) igénybevételével házhoz szállíttatja. A szállítási díjat a Vásárló viseli oly módon, hogy a szállítási díj a Szolgáltató számláján feltüntetésre kerül. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja, a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

4.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

 

5. Elállás joga, módja, következményei

 

Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

 

5.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a MIPA-COLOR Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

 

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

5.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1.  a terméknek,

2.  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

3.   több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4.    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, vagyis a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.

 

5.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

 

–    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,

 

–    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

5.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

5.5. A Fogyasztó az őt megillető elállási vagy felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1.5. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

 

5.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen fejezetben meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére.

 

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Szolgáltató részére.

 

5.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Szolgáltató részére az alábbi címre visszaküldeni.

 

Visszaküldési postacím:

MIPA-COLOR Kft. 8000 Székesfehérvár, Szüret u. 2.

 

A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

 

5.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő

 

 

közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

 

5.9. Amennyiben a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Szolgáltató megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. (tizennegyedik) napon jár le.

 

5.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

5.11. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

 

5.12. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

 

5.13. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz (bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget), e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

 

6.1. Gyártói jótállások

 

Amennyiben az egyes termékekre gyártói jótállások irányadók, úgy ezek a jogszabályi alapon nyújtott kötelező jótállás feltételeit nem írják felül. Kérjük tájékozódjon a termékkel kapcsolatos gyártói jótállás feltételeiről a termék csomagolásán.

 

6.2. Kötelező jótállás

 

6.2.1. A jelen pontban foglalt rendelkezések csak a Fogyasztónak minősülő Vásárlókra irányadók.

 

6.2.2. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkező 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt új termékek – továbbiakban: termék -, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

 

A jótállás időtartama:

a)  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c)  250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása – a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – jogvesztéssel jár.

 

A jótállási kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót terheli. A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy Fogyasztónak minősül.

 

A Fogyasztó a jótállási kötelezettség teljesítésének helyéről a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett.

Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli.

 

6.2.3. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

6.2.4. A vállalkozás köteles a termékkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

 

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

6.2.5. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Ptk. 6:173. § (2) bek. és 6:159. §).

 

6.2.6. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

6.2.7. A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

 

 

6.3. Hibás teljesítés

 

6.3.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Szolgáltató, mint kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

6.3.2. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Fogyasztó, mint jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

6.3.3. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez azt jelenti, hogy az első hat hónapban a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

6.3.4. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

6.4. Kellékszavatosság

 

6.4.1. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató – továbbiakban: kötelezett – a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló – továbbiakban: jogosult – választása szerint

 

a)   kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 

b)   az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

6.4.2. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

6.4.3. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

6.4.4. A kellékszavatossági igény elévülése

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

 

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

6.4.5. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

6.5. Termékszavatosság

 

6.5.1. Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

6.5.2. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 

a)  a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)  a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)  a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

6.5.3. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

6.5.4. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

 

7. Felelősség

 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A képernyőn megjelenő színek a monitor felbontásától és beállításaitól függően változhatnak, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a képernyőn megjelenő színek pontosan megegyeznek a festékek tényleges színével, melyekről az üzleteinkben elérhető színminták segítségével tájékozódhat.

 

Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

Szolgáltató weboldala olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

Amennyiben Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

8. Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

 

9. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 

9.1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését észleli a Szolgáltató eljárásával kapcsolatban, jogosult panasszal élni a Szolgáltató 1.5. pontban megjelölt ügyfélszolgálatánál, mely egyúttal a panaszügyintézés helye. Panasz előterjeszthető írásban (e-mailen, levélben) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) az 1.5 szerinti elérhetőségeken.

 

 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: Mipa Color Kft. 8000. Székesfehérvár, Szüret u. 2.

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 09:00-16:00-ig

Telefonszám: +3620 399 0316

E-mail: mipa@mipacolor.hu

 

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és azt 30 napon belül megküldi a Fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A Fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltató a panasz beérkezését követően – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

 

9.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

 

A fogyasztónak minősülő vásárló fogyasztói jogainak sérelme esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben, általános fogyasztóvédelmi hatóságként a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/oldalon tájékozódhatnak.

 

9.3. Békéltető testületi eljárás lehetősége: Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a Szolgáltató székelye vagy a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulni és eljárását kezdeményezni. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: /www.bekeltetesfejer.hu/kapcsolat/

 

Az Ön, mint Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületről tájékozódjon a fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei internetes oldalon.

 

 

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 

9.4. Bírósághoz fordulás joga: A Vásárló jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

9.5. Online EU-vitarendezési platform: A Fogyasztó a Szolgáltatóval az online vásárlásból eredő jogvitáját az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is intézheti, mely az alábbi linkről érhető el:

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.

Fogyasztó ezt követően nyújthatja be panaszát az online honlapon keresztül.

 

A 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14§-a alapján az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

 

 

10. Egyebek

 

10.1. A MIPA-COLOR Webáruház WooCommerce alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

10.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat a honlapján (www.mipacolor.hu) tájékoztatja.